BREAKING NEWS

четвъртък, 6 декември 2018 г.

Фашизма завладява ЕС!!! ИСТИНАТА се нарича - ФАЛШИВИ НОВИНИ!!! Лов на вещици и цензура. Следва - изчезване на хора!?!?

Ционистите в Европейския съюз започват мащабна кампания
СРЕЩУ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО. Започва лов на вещици, и милионен бюджет
за гонения срещу тези които пишат ИСТИНАТА...
Всяка истинска статия е наричана ФАЛШИВИ НОВИНИ!!!
Всеки който пише ИСТИНАТА - го наричат АГЕНТ НА РУСИЯ!!!
Започват поголовно следене и създаване на списъци на хората,
които просто искат СВОБОДА НА СЛОВОТО!!!
Фашизма стъпка по стъпка се завръща!!! Ако не го спрем сега - ще се повтори
ужаса от миналото!!! Не на Фашизма - не на Ционизма!!! Искаме СВОБОДА НА СЛОВОТО!!! Ето и "Историята" която съчиниха ционистите - вижте за какво безумие става дума:
"90 милиона фалшиви профила засечени само във фейсбук,
активират се по избори. С 5 млн. евро и проверка на системите за вот във всяка
страна ЕК засилва борбата с фалшивите новини Между 60 и 90 милиона фалшиви
съдържанието на социалната мрежа е фейк. 80% от профилите в туитър,
профила има във фейсбук и те са най-активните, особено по избори. 3-4% от
г., са още активни.разпространявали фалшиви новини и засечени на предишните евроизбори през 2015
Това предупреди Европейската комисия (ЕК), след като прие
плана за действие за борба с дезинформацията онлайн на ресорния еврокомисар по
цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. Тя представи току-що
Могерини, зам.-председателя Андрус Ансип и комисарите Джулиан Кинг и Вера
мерките заедно с върховния представител и зам.-председател на ЕК Федерика
на ненамеса на предстоящите през 2019 г. избори за Европейски парламент. “В
Йоурова. Габриел подчерта, че трябва да се положат всички усилия за гарантиране
плана за действие, който представяме днес, се предвижда създаването на
система за ранно предупреждение, както и мониторинг на
прилагането на Кодекса за добри практики за борба с разпространението на
дезинформация онлайн. В периода януари - май 2019 мониторингът ще е месечен,
съсредоточавайки се върху точно определени индикатори от кодекса. Целта е да се
осигури бързо и ефективно изпълнение на ангажиментите, като ЕК ще провери
аудиовизуални медийни услуги (ERGA). “Нямаме време за губене, трябва данаправеното със съдействието на Европейската група на регулаторите за
платформите изпълняват своите ангажименти. Няма да се поколебаем да предложим
действаме бързо. Ще продължа да полагам всички усилия, за да се гарантира, че
предвижда и създаването на независима европейска мрежа на проверителите на
нови мерки, ако не видим ясни и измерими резултати”, заяви комисар Габриел. Планът за действие за борба с разпространението на дезинформация онлайн
факти,информира още българският еврокомисар. Мария Габриел призова също така
държавите членки да положат усилия за подобряване на медийната грамотност. В
този контекст по нейно предложение догодина ще се проведе Европейска седмица на
медийната грамотност. „Способността за противодействие на дезинформацията се основава
и на уменията на гражданите като критично мислене, анализ, медийни умения,
посока“, посочи българският еврокомисар. 5 милиона евро за борба с фалшивите
което им позволява да вземат информирани решения. Нужни са много усилия в този
“активное мероприятие” - 85% от усилията им отиват за разпространяването на
новини отпуска ЕК, което не е достатъчно с оглед на това, че Русия дава 1,1 милиарда евро на година и има 1000 работещи на пълно работно време. Правят
дезинформацията и кой стои зад нея. Използва се и изкуствен интелект, който да
лъжи. Няма да позволим интернет да се се превърне в Дивия запад, зарече се комисар Кинг. Веднага трябва да знаем откъде идва във всеки случай
разпространява дезинформация, изредиха комисарите.Подходът на Европа ще е
различен - няма да разпространява дезинформация, а ще информира хората. Ще
подкрепим качествените медии и прозрачността в средствата за масова информация.
61 млн. евро ще бъдат заделени за това. В момента журналистите се справят сами,
на ЕС Федерика Могерини заедно със страните членки е упълномощена да укрепва
а не се обединяват - такава слабост отбеляза комисията. Върховният представител силите за стратегическите комуникации с допълнителни служители и средства,
стъпки, за да опазят целостта им чрез нужната инфраструктура. Освен това трябва
необходими да засичат и анализират дезинформация. Самите членки също трябва да анализират възможни пробойни в избирателните си системи и да вземат неотложни
“Габриел”.
да ги тестват преди европейските избори през май 2019 г. Именно за да са честни и демократични те, както и предстоящите над 50 национални вота, включително и президентски, в страните членки до 2020 г., ЕК излиза със спешния пакет
Ето и части от аргументите за неотложната нужда от екшън плана
"Габриел", изложени в началото на приетия днес от Европейската
комисия приоритетен документ: Демократичните процеси са поставени пред огромно
предизвикателство от умишлено, мащабно и системно разпространение на
представяна и разпространявана за икономическа изгода или за да заблуди
дезинформация. Дезинформацията е фалшива и подвеждаща информация, създаде,
включва заплаха за демократичните процеси и на благата на обществото катопреднамерено обществото, която може да му причини вреда. Обществената вреда здравето и сигурността на гражданите и околната среда. Дезинформацията не
дезинформационното съдържание, което е законно съгласно правото на ЕС и
включва непреднамерените грешки, сатирата и пародията, нито ясно определените като такива партийни новини и коментари. Действията в този план засягат
включително в контекста на наближаващите европейски избори.
националното право. Екшън планът е в отговор на призива на Европейския съвет за мерки в защита на демократичните системи на ЕС и борбата с дезинформацията,
Априлското съобщение относно борбата с дезинформацията в интернет подчерта
важната роля на гражданското общество и частния сектор, особено на социалните
медийни платформи за справянето с проблема. Вследствие на това през септември
тази година онлайн платформите и рекламната индустрия се обединиха около Кодекс
на добрите практики, за да повишат прозрачността онлайн и да защитят гражданите, особено с оглед на европейските избори през 2019 г., но и в
разкриване на дезинформация. Полагат се постоянни усилия на ниво ЕС и напо-дългосрочна перспектива. В допълнение на това се разработва независима мрежа от проверители на факти, за да се увеличат възможностите за откриване и
които ще се проведат в страни - членки до 2020 г., е наложително да се положат
национално ниво в подкрепа на медийната грамотност. С оглед на европейските избори през 2019 г. и над 50 национални избори, включително и президентски, усилия, за да се осигурят свободни и честни демократични процеси. Заплахи,
и техните представители, и се стреми да подкопае самият европейски проект като
застрашаващи демокрацията в която и да е държава - членка може да застрашат ЕС като цяло. Още повече, че дезинформацията често атакува европейските институции
цяло.
Държавите - членки трябва да вземат неотложни стъпки, за да опазят целостта на
избирателните си системи и инфраструктура, и да ги тестват преди европейските
процесите под различна форма, включително в рамките на техните държави.
избори. Над 30 държави използват дезинформацията и оказват влияние върху
загрижеността в ЕС. В общността са докладвани и и случаи на дезинформация,
Използването на дезинформацията от актьори вътре в страните - членки увеличава
По отношение на външните актьори най-отчетлива е намесата на Руската федерация.
подклаждани от неправителствения сектор - например кампанията срещу ваксините.
учат бързо от методите на Русия.Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates