BREAKING NEWS

понеделник, 2 март 2020 г.

Бойко забрани на бабите да гледат кокошки!!! Трябвало да купуват яйца от фермите на неговите хора!


Геноцида продължава - искат до уморят народа ни от глад!!!
След като се затворят границите заради Коронавируса - ние няма да имаме нищо за ядене - Бойко изби крави, прасета, овце и кози - сега посегна и на кокошките на бабите ни!!!
Гладомор ни чака - ние внасяме над 80% от храните в България!!!

Глоба между 500 и 1000 лв при констатиране от страна на официалните ветеринарни лекари по места на нерегламентирано отглеждане на птици на открито могат да отнесат физическите лица, които по време на издадената от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заповед за забрана си позволяват да правят това извън правилата, съобщават за „Агрозона” от БАБХ. Размерът на санкцията е разписан в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Паричната глоба може да нарасне до 5000 лв., ако от неспазването на мярката са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни. За нарушение, извършено от юридическо лице, санкцията може да достигне до 40 хил. лева при първо и до 50 хил. лева при повторно нарушение.


Относно заболяването Инфлуенца по птиците със заповед на изпълнителния директор БАБХ са наложени мерки за привеждане в повишена епизоотична готовност в цялата страна. Отглеждането на всички видове и категории птици става на закрито, при стриктен контрол при движение на птици и изпитване на лабораторни проби преди тяхното придвижване. Областните дирекции упражняват засилен надзор на птицевъдните обекти за заболяването, вземат се проби от всички обекти, попадащи в зоните с констатирано огнище.
Съвместно с орнитоложките дружества се извършва и засилен надзор на дивите птици. Засилен е контрола на пазарите за живи животни, забранено е провеждането на пазари и изложби на птици в зоните около констатираните огнища.
В момента има три огнища на Инфлуенца по птиците в страната, които са на територията на област Пловдив.


Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates