BREAKING NEWS

понеделник, 26 ноември 2018 г.

Бойко дава 13 МИЛИОНА, за да ... ПРЕМЕСТИ МУЗЕЙ!!! Болните ли излекувахме, гладните ли нахранихме!!!Правителството ще отпусне 13 МИЛИОНА лева, за да бъде преместен Музеят на авиацията от Крумово в Пловдив, става ясно от стенограмата от последното заседание на Министерския съвет. 
Предложението е внесено от зам.-министъра на отбраната Атанас Запрянов. 
Идея за преместването на музея има от години, но досега не се знаеше точно колко ще струва това. 
В началото на ноември директорът на Националния военноисторически музей Соня Пенкова обяви, че преместването ще струва около 13 млн. лева. 
Основната сграда, в която ще се премести Музеят на авиацията, е с триетажна стоманобетонна конструкция позволяваща да се осъществи реконструкцията, която ще удовлетвори потребностите. След като бъде извършена промяна на предназначението на сградата за нуждите на музея по установения ред, тя ще бъде обновена и реконструирана, за да задоволи всички изискуеми съвременни стандарти за музейна сграда.
В нея се предвижда да се обособят постоянна експозиция, включително зала за космонавтиката, зала за временни изложби, детски образователен център, фондохранилище, библиотека с читалня, музеен магазин, кафене, домакински склад и помещения за администрацията.
Ще бъдат изградени всички необходими условия за достъп на хора в неравностойно положение, като ще има пътнически и товарен асансьор. Предвижда се да се изпълни реновация на сградата и изграждане на нова инсталация – асансьори, ВиК инсталация, електроинсталации, мълниезащита и други.
Ще бъдат обособени входове, пешеходен и автомобилен, за посетители, служебен вход за доставка на експонати, както и ще се изгради плътна ограда откъм военното формирование и ажурна от всички останали страни.
Във външното пространство е необходимо да се изградят площадки и фундаменти за експонатите и достъп до тях чрез алейна мрежа, както и създаване на паркова среда с външно електрозахранване, парково осветление, площадково ВиК, видеонаблюдение и други.
За съхраняването на летателни средства, които имат части от плат и дърво, тези които са най-стари и едни от най-ценните, е предвидено да има покрита площ не по-малка от 1000 квадратни метра.
Необходимите средства за проектиране и изграждане на цялостната инфраструктура, иновация на съществуващата сграда и изграждане на съответните вътрешни съоръжения и инсталации и изпълнението на проектирания експозиционен дизайн в размер на около 13 милиона лева, да се осигуряват допълнително и целево по бюджета на Министерството на отбраната в рамките на следващите бюджетни процедури при спазване изискването на Закона за публичните финанси, обяснява Запрянов, без да представя по-точни разчети за необходимите средства.
Интересно е също така, че премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов приемат веднага предложението без никакви възражение, въпреки че исканата сума никак не е малка.
Подкрепям напълно проекта, това ще е много ценно и за гражданите на гр. Пловдив, които ще имат директен достъп до експозицията. Предлагам да се приеме на вносител или да се даде такава опция, за да се прецизира административният адрес на имота в гр. Пловдив, казва Горанов.
Борисов пък посочва:
Това сме го обещали на гражданите на Пловдив, пък и не само на гражданите, но и на всички, които обичат авиацията, така че приемаме и тази точка

Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates