BREAKING NEWS

четвъртък, 20 декември 2018 г.

Какво Висше Образование да изберем, за да имаме най-големи доходи и сигурна работа?


Каква професия да изберем, за да сме сигурни, че ще имаме високи доходи?
И после да не се оплакваме, че за нас "няма работа" и да караме такси с три висши образования...

Професионалните направления във висшето ни образование с най-високи средни доходи сред завършилите висшисти са "Информатика и компютърни науки", "Математика", "Комуникационна и компютърна техника", "Металургия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Обществено здраве", "Електротехника, електроника и автоматика" и "Военно дело". Това каза Георги Стойчев - ръководител на консорциума, подготвил новото, осмо издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 г., представено в МОН.Данните сочат, че най-ниска безработица (под 1 процент) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90 процента) за поредна година има при завършилите професионалните направления - "Медицина", "Фармация", "Стоматология" и "Военно дело".
За първи път от 2011 г. насам безработицата сред завършилите не надхвърля 4 на сто в нито едно професионално направление. Най-ниско остава приложението на придобитото висше образование сред завършилите "Туризъм" (19,67 процента).
Резултатите показват, че делът на регистрираните безработни сред завършилите български висши училища през последните 5 години спада до 2,44 процента от над 4% през 2013 г. В същото време делът на наетите висшисти, които през последните 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, се увеличава до 49,26% от под 46% през 2014 г.
Средният осигурителен доход на завършилите също се увеличава, достигайки до 1151 лева през 2018 г., при 1075 лева през 2017 г. и 867 лева през 2014 г.
През 2018 г. броят на студентите у нас намалява с близо 15 процента в сравнение с 2013 г., но в 5 професионални направления има увеличение на студентите с около и над 30%. Най-голямо увеличение има на студентите в направленията "Медицина" (81%), "Военно дело" (52%), "Стоматология" (45%), "Здравни грижи" (37%) и "Ветеринарна медицина" (30%).По брой на студенти професионалното направление "Медицина" изпреварва направлението "Право", класирайки се на 4 място място сред най-масовите направления в българското висше образование и е с 10 885 студенти, отстъпвайки само на "Икономика" с 41 937 студенти, на "Администрация и управление" с 18 186 студенти и на "Педагогика" с 13 430 студенти.
Голям спад има в броя на студентите, обучаващи се в най-масовите професионални направления - "Икономика" и "Администрация и управление" (около и над 30%).
Делът на чуждестранните студенти в България се увеличава от около 4 процента през 2013 г. до над 6 процента през 2018 г. Най-много чужди студенти се обучават в направленията "Медицина" - близо 53 процента от студентите в него са чужденци, и в "Стоматология" (39%). В частните университети у нас се обучават близо 13 на сто от студентите у нас, като делът на студентите в частните висши училища е най-голям в направлението "Театрално и филмово изкуство" и в "Теория на изкуствата (общо 64%), както и в направленията "Администрация и управление" и "Национална сигурност" (над 40%).
Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища у нас в рамките на 52 професионални направления, въз основа на различни показатели.Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates