BREAKING NEWS

петък, 19 април 2019 г.

Експлоатацията в САЩ - или никаква отпуска, или максимално 10 дена годишно и без национални празници...САЩ е единствената развита икономика, която не гарантира чрез закон платен годишен отпуск на работниците и служителите в страната. За разлика от нея, законите в европейските страни гарантират най-малко 20 дни платен годишен отпуск, като в някои страни има законови изисквания за 25 и дори 30 дни. Това става ясно от проучване на щатския Център за икономически и политически проучвания (CEPR).
В Австралия и Нова Зеландия работодателите са длъжни да осигурят поне 20 дни платен годишен отпуск, а в Канада и Япония дават по минимум 10 дни.
Разликата между САЩ и останалата част от света се задълбочава, ако се добавят и официалните празници. В САЩ те не са платени, докато в останалите развити икономики те се заплащат, като варират от 5 до 13 дни годишно.
Поради липсата на законови изисквания в САЩ приблизително един от всеки четирима американци не ползва платен отпуск или заплащане по време на официални празници. Това е особено характерно за по-нископлатените работници, тези, които работят на непълен работен ден и за заетите в по-малък бизнес.Според данни от държавната статистика в САЩ заетите в частния сектор ползват средно 9 дни платен годишен отпуск и 6 платени официални празници – по-малко от минималните законови изисквания в развитите икономики без Япония.
У нас размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, което е регламентирано в Кодекса на труда. Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск.
Тази година от 12-те официални празника в България 3 март, 6 май и 22 септември са почивни дни, поради което остават 9 официални празника, които се плащат.
Докладът на CEPR сравнява платените отпуски и официалните празници в 21 развити икономики - Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Дания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, САЩ, Швеция, Швейцария, Финландия, Франция, Холандия и Япония.

Платен годишен отпуск (дни)*Платени официални празници*
Финландия309
Франция301
Норвегия252
Швеция250
Германия2410
Австрия2213
Португалия2213
Испания2212
Италия2013
България2012
Белгия2010
Дания209
Ирландия209
Австралия207
Нова Зеландия207
Гърция206
Холандия200
Швейцария200
Великобритания200
Канада108
Япония100
САЩ00Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates