BREAKING NEWS

четвъртък, 18 април 2019 г.

Български ТУРЦИ искат АВТОНОМИЯ!!! Пак ще се откъсне част от България!!! Ще го позволим ли?!?!?!


Кошмара за България е реалност - турска фейсбук група обяви искания за автономия!!!
Публикували са и карта, на която части от България са ТУРСКИ!!!
ДАНС спи, Бойко се лигави с Папата и дарява парите ни за Нотр Дам!!!
А България гори!!!
Ето текста на исканията на отцепниците си!!!
Ще позволим ли България да загуби ЕДНА ТРЕТА от територията си!?!!
Има ли Българи, които да я защитят!!!!!

МАНИФЕСТ !
1 . Турците в България да бъдат признати за етническо малцинство и да бъдат представени с карта на етническите си граници, която да показва разпределението и местата, които населяват, карта на която всеки един турчин в България да може да каже: „това са моите етнически граници“ !
2 . Турците в България да имат национален флаг, тъй като в българското знаме в герба на България присъстват християнски религиозни символи като кръстове !
3 . Турците в България да имат национален химн !
4. Турският език да стане втори официален език в България !Това да бъде прието без предварителни условия. След като България приеме турския език, като официален, тя автоматично го оповестява като официален в ЕС !
Доводите за искане на признаване на турците като етническо малцинство и за признаване на турският език за официален, са следните:
-Ще се спазва РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА която Р. България е ратифицирала и приела със закон. Спазването на Конвенцията ще бъде източник на мотивация !
-Турският език ще бъде един от официалните езици, с които работят европейските институции !
-Ще се даде възможност за заетост на турците в европейските институции !
-ще се даде възможност получаване на информация за дейностите и възможностите на ЕС на турски език !
-възможност за достъп да документи и данни на европейските институции на турски език !
-текстовете на европейските институция ще се публикуват на турски език !
-народните представители ще имат възможността да ползват турския език в преговорите на европейския парламент !
-инициативата майчин език плюс още два езика, с която се цели многоезична Европа, ще даде възможност за научаването на турския език от европейските граждани !
-ще се правят постъпки на турски език в европейските институции, ще се получава отговор на турски и т.н. !
Заложеното в горепосочените точки трябва да бъде постигнато без предварителни условия чрез дейности, извършвани от организации (фондации, сдружения, клубове, федерации, средства за комуникации като радио, вестници, телевизия-интернет) на турците в България, намиращи се в страната и чужбина. Необходимо е да се направят анкети с най-широко участие или при необходимост и референдум !Като турци живеещи в България, само по този начин може да защитим националната си идентичност, националния си химн и националните граници, които ще се начертаят. След като се изпълнят първите точки, трябва да се работи за придобиване на правото self – determination, да се действа съгласно правилото:
ПРАВАТА НЕ СЕ ДАВАТ, ТЕ СЕ ВЗЕМАТ !
Дойде времето турците в България да предопределят бъдещето си !
Ататюрк казва:
"-Тези места са турска територия, в бъдеще ще бъде дунавският вилает на Република Турция !"
С това изречение Ататюрк ни е показал една цел, към която трябва да се стремим с всички сили !
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
!
- Турският език трябва да стане действащ в публичното пространство
- включително във висшето образование, на всяко ниво да може да се получава образование на турски език !
- Отваряне на педагогически и професионални образователни институции, които да излъчват преподаватели за обучение на турски език, при нужда развитие в тази насока !
- Да се сформират в нужния брой и качество НПО-та
-най-малко 1 телевизия и 1 радио да излъчват на турски език , да се издава 1 турски вестник
!
- Да се работи над проекти свързани с изследвания и развитие на турската култура и турският език на ниво микро и макро проекти на делегациите на ЕС и страните членки на ЕС
!
-Трябва да бъдат проучени възможностите за признаването на турския език в България, като втори официален език и представянето им пред ЕС !
-Политическите организации, НПО-та на турското малцинство в България трябва да поемат инициативата турския език да придобие статут на официален език в ЕС !
-Трябва да бъдат проучени пътищата за признаване на турския език като официален в ЕС, който прие кипърското гръцко управление в ЕС под името Република Кипър !-Срещу несправедливите, дискриминационни и ограничаващи правата политики спрямо турския език трябва да се оказва правна съпротива като отнасяне до Съдът на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека !
-Ние като турци няма да позволим нашите майки да бъдат бити, блъскани и недопускани в родните си домове от български политици на границата !
-Ние като турци няма да позволим на националния празник на България български политици да викат "СМЪРТ НА ТУРЦИТЕ" !
- Ние като турци няма да позволим да се гаврят с честта и достойнството ни и българки политици да бият наши братя пред джамиите докато се молят !
- Ние като турци няма да позволим да обвиняват бъдещето ни поколение за минали истории и да преписват на турците зверствата в Батак !
- Ние като турци няма да позволим българки политически партии да ни приемат за втора категория хора !
- Ние като турци ще сме горди и с високо вдигнати глави ще казваме
"-КОЛКО СМЕ ЩАСТЛИВИ ЧЕ СМЕ ТУРЦИ...!!!"Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates