BREAKING NEWS

вторник, 31 март 2020 г.

Не на маските - адвокат Хаджигенов размаза правителството!


Намери се смел български адвокат, който да потърси сметка на правителството за беззаконието и безчинствата му! Не може цял народ да е заложник не шепа хора без съотвеното ниво на опит, познания и капацитет да управляват държава!!!
Не може да се превръща България в КОНЦЛАГЕР!!!
Ето и мотивите на адвокат Хаджигенов срещу незаконната заповед за носене на маски:

Жалба срещу задължителното носене на маски
Не само НЕ смятаме да изпълняваме незаконосъобразни заповеди, но и ще се борим срещу тях с всички законни средства.
Написахме и изпратихме жалба до Върховния съд, срещу заповедта за маските.
ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТАТИВЕН СЪД
 Срещу
Заповед № РД-001-168/30.03.2020г.
на Министъра на здравеопазването
ЖАЛБА
oт Николай Димитров Хаджигенов със съдебен адрес: гр.София, ул. „Лавеле №11“, ет.2, ап.4, 088/8844566, nikolaj@hadjigenov.com;
Госпожо/Господин Председател,
обжалвам изцяло горецитираната заповед, като неправилна, незаконосъобразна и постановена в нарушение на установените правила.
В грубо нарушение на закона, обжалваната заповед създава задължението за всички български граждани, постоянно да носят защитни маски за лице, намирайки се в закрити и открити публични места на основание чл. 63 ал. 1 от Закона за здравето.
На първо място, чл. 63 ал.4 от Закона за здравето предвижда:

„Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.“
Обжалваната заповед не предвижда осигуряването на защитни средства, но предвижда санкции в огромни размери от неизпълнението и.
Независимо от това ноторно е, че към датата на издаване на обжалваната заповед, защитни маски не са налице в търговската мрежа и обективно не е възможно заповедта да бъде изпълнена.
Държавата не е създала необходимите условия за изпълнение на процесната заповед, превръщайки я в инструмент за репресии срещу българските граждани.
На следващо място, считано и до момента информацията подавана от правителството и националните щабове 1 и 2, досежно носенето на предпазни маски е че носенето им е безполезно, доколкото последните не осигуряват, каквато и да било ефективна защита.
Ерго, подобна мярка няма как да защити живота и здравето на гражданите, представлява въпиюща злоупотреба за право и грубо нарушава правата на гражданите.
На последно място, дори да приемем, че носенето на защитни маски би имал положителен ефект, въвеждането на подобна мярка повече от две седмици след въвеждане на карантина и извънредно положение е не само безпредметно, но и умишлено въвежда в заблуждение българските граждани, че не прилагането на заповедта ще нанесе вреди на живота и здравето на хората.
Предвид горното, моля да отмените изцяло обжалваната заповед.
NB:
Моля да спрете предварителното изпълнение на заповедта до окончателното произнасяне.
Моля да бъде назначена тройна съдебно медицинска експертиза в състав: епидемиолог, вирусолог, специалист по защитни средства със следната задача:
Вещите лица да отговорят какъв тип защитни средства (маски) са ефективни с цел ограничаване, разпространението на COVID 19.
Какъв е размерът на процесният вирус и може ли последният да бъде спрян от носене на обичайна, хирургична или противопрахова маска.
Прилагам копие от Заповед № РД-001-168/30.03.2020г. на Министъра на здравеопазването.
София                                                                  Николай Хаджигенов
30.03.2020г.

Да подкрепим делото за Освобождението на България от омразното правителство, което има едва 17% от гласовете на гласоподавателите!!!

В сайта на достойния адвокат има копие на жалбата и къде да се изпрати - да бъдем поне веднъж единни и да се борим за България!!!
Изпратете милиони жалби на този адрес - няма да оставим да ни направят Крепостни селяни, Концлагеристи и да ни сложат Чипове като животни накрая!!!
https://hadjigenov.com/?p=4550&fbclid=IwAR3TNBYtZIaP0CpYhz9RElcwaZJAccI0wFhoFu9yFbKaSRJNnZj6O-ougYU
Върховен административен съд
edocuments@sac.justice.bg
Адрес: София 1301,
бул.”Александър Стамболийски” 18Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates