BREAKING NEWS

вторник, 25 декември 2018 г.

ЖЪЛТИ ЖИЛЕТКИ - БЪЛГАРИЯ!!! БОЙКО ТРЕПЕРИ - НЕ СМЕЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ БАНКЯ!!!

Жълти Жилетки България
"Пряка демокрация и социална справедливост"
- Искаме промяна в закона за референдумите: намаляване броя на подписите за иницииране на референдум на 50 000, отпадане на изискването за кворум, отпадане на ограниченията относно предмета на допитванията в данъчната и бюджетна политика, отпадане на ограниченията за иницииране на общо събрание , които сега са позволени само за населени места до 10 000 жители. Въвеждане на практиката за пряко участие на гражданите в разпределянето на националните и общински бюджети. Създаване на мрежа за лесно и достъпно за всички предлагане на референдуми и набиране на подписи за тях. Създаване на платформа за всеобщ дебат на между гражданите на мрежа от постоянни местни общи събрания, подкрепена от интернет приложение, на които да разпределяме местните и национални бюджети, да пишем законите и да управляваме институциите. Въвеждане на гласуване по интернет, по пощата и на общите събрания на населението чрез вдигане на ръка.
- Демократизация и децентрализация на предприятията и институциите, които осигуряват жизненоважни продукти и услуги – електричество, ВИК, дистрибуция, продоволствие, благоустройство, здравеопазване и т.н.
- Пряк контрол на гражданите над медиите.
- Въвеждане на прогресивно подоходно облагане.
- Увеличаване на корпоративния данък печалба, особено за големите фирми и премахване на намаления данък за туризма и хазарта.
- Необлагаем минимум на доходите.
- Облагане на едрото имущество/ данък богатство.
- Увеличение на данъка върху дивидентите от 5% на 20%.
- Премахване на осигурителния таван от 3000 лева.
- Повишаване на минималната работна заплата.
- Защита на работното място – ограничаване на срочните договори за големите компании и повече постоянни работни договори.
- Създаване на демократични работни места за безработните, чрез изграждане на производителни кооперативи, под пряк контрол на работниците.
- Повишаване на пенсиите.
- Намаляване на пенсионната възраст до 60 години.
- Намаляване на ДДС върху стоките от първа необходимост.
- Безплатно здравеопазване.
- Грижа за хората без дом и помощ за тези, които живеят под прага на бедността.
- Увеличаване на помощите за хората с увреждания.
- По-добра грижа за възрастните.
- Безплатно здравеопазване.
- Увеличаване на средствата за издръжка на психиатричните болници.
- Забрана за продажба на имущество, принадлежащо на България.
Жълти Жилетки България
Социална справедливост и пряка демокрация
Последните месеци бошуват протести в десетки градове из страната, които започнаха от високите цени на горивата и гражданската отговорност, но бързо се обърнаха срещу всеобщата несправедливост – мизерията, бедността, ниските доходи, разрухата, липсата на преспектива, обезвластяването. Издигнаха се лозунги срещу социалната несправедливост, за смяна на системата, против всички партии. На много места протестиращите започнаха да настояват за пряка демокрация, народовластие, гласуване чрез местни и национални референдуми за основните решения. Социалните искания са за повишаване на заплатите, пенсиите, помощите за болните, достъпни основни стоки и услуги.
Как стигнахме дотук?
Тотално приватизирана икономика, дерегулиран пазар, липса на работнически права, никаква синдикализация на работното място, най-ниски данъци за по-високите доходи и бизнеса в западния свят са част от проблемите, които резултират в най-голямото неравенство и бедност в Европейския съюз, в една безкрайно богата класа, която си купува всяко, правителство, партия, институция и медия. Основното мото на всяко правителство от прехода беше „Да вземем от бедните и да дадем на богатите“, не случайно виждаме масова миграция в чужбина, а населението намалява като при геноцид. Самата концентрация на капитал корумпира всяка една система, така че докато работим за смяна на политическата система, трябва да мислим как да променим икономическата.
Защо пряка демокрация?
Демокрация, демос кратос – народ власт – народовластие. Ако една демокрация не е пряка, то тя не е демокрация. Всяка една представителна система, независимо дали избрана мажоритарно, пропорционално или смесено е олигархия – власт на малцината. В представителния режим имаме право само да избираме кой ще решава вместо нас, а през останалото време се очаква да си мълчим и да си плащаме данъците или евентуално да протестираме без никаква реална власт в ръцете ни. Затова ни е нужда цялостна смяна на системата! От пирамидална, да я направим хоризонтална. От олигархия да преминем към пряка демокрация. Както някои протестиращи се изразиха „Да вземем живота си в свои ръце“, а не да го делигираме на някой друг. Нека да престанем да си търсим кой да ни оправи, а ние да започнем да определяме какво се случва с живота ни.
Какво представлява пряката демокрация?
Пряката демокрация е политическа система, в която народа взима решенията директно, без посредничество на представители. Където заедно и наравно участваме в постоянен дебат за дефиниране на общите проблеми, оформяне на нужните политики, предлагане на решения и проекти. Пряката демокрация трябва да се осъществява на институционализирани местни/квартални събрания, взаимосръзани в обща хоризонтална мрежа с всички други събрания, чрез която да координираме необходимите тези, проекти и институции.Пряко демократичните институции
В пряката демокрация гражданите притежават инструменти за пряк контрол върху изпълнителите на решенията им.
Длъжностните лица се избират чрез жребий, измежду всички желаещи, когато не се изисква дългогодишна квалификация, или сред квалифицираните доброволци за длъжността, когато се изисква експертиза. Длъжностните лица имат кратък, не възобновяем мандат, със 100% прозрачност на действията, непрекъснат контрол от страна на гражданите, след мандатна оценка за работата и постоянна отстранимост.
Инструменти за контрол върху длъжностните лица в институциите:
Предмандатен контрол:
- Входящ тест за вменяемост, съдимост и др.
- 3 месеца обучение, сработване, завършващи с тест.
Мандатен контрол:
- 100% прозрачност на действията
- кратки и неповторяеми мандати
- постоянна възможност за отзоваване, при съмнения за злоупотреби, чрез гласуване на суверена.
- контрол над избраните от други лица, избрани пак чрез жребий.
Следмандатен контрол:
- подробен отчет за извършената работа
- оценка от суверена
Демократизация на медиите и каналите за инфомация
За да бъдат колективните решения информирани и сигурни, хората участващи в процеса на Пряка Демокрация, трябва да имат право на свободен достъп до знание и информация, които трябва да са гарантирани от нов медиен модел, канали на независима информация и безплатно образование.
Как да я постигнем пряката демокрация?
Чрез масово гражданско движение за смяна на системата към пряка демокрация и социална справедливост, трябва да създадем отворени събрания във всеки град, където хората да се събират, да разискват проблемите и да търсят решение. Дори отначало само като коректив на властта и като начин за самоорганизация срещу безобразията й, но с времето трябва да се натиска поне за споделяне на властта на местната община с общите градски, квартални събрания на хората. Където да решаваме за общинските данъци и такси, за разпределението на бюджета, за концесиите и поръчките, за общинската собственост и институции. Така да изградим база, чрез която съвсем лесно и легитимно един ден да решим, да сменим цялата система на основата на децентрализирана мрежа от взаимосвързани местни събрания из страната.
Трябва да изградим така необходимите ни демократични институции - общи събрания и създадени към тях комисии за изпълнение на общите решения. Където общностите в цялата страна заедно ще организираме и управляваме своите общи институции и проекти, пращайки от всяка местност координатори, които да координират процесите, под пряк и непрекъснат контрол на общността, която ги е изпратила.
Социална справедливостНесправедливата данъчна система в България трябва да бъде променена, чрез нормални европейски реформи, като данъчната тежест падне с по-голяма сила върху тези, които имат повече възможности. Затова имаме нужда от повече преразпределение на богатството – прогресивно данъчно облагане, необлагаем минимум, покачване на корпоративния данък, особено за големите компании, създаване на достъпни за всички жизненоважни услуги – безплатно здравеопазване, образование, достъпни отопление, ток, вода, намаляване на ДДС върху основни стоки. Също е нужна масова синдикализация(колективни трудови договори)……. Но увеличаване на социалната дейност на държавата, означава й увеличаване на мощта й, означава и по-голям държавен апарат, затова тези разширени и дори нови институции да минават под властта на месните събрания.
Демократизация на икономиката
За да имаме истински контрол на живота си, трябва да се стремим към към демократизация и на икономиката. Както нашите деди са решавали на задружния съвет, какво се случва със стопанството на едновремешната родова задруга, както и големи общности са решавали на годишните събрания в кооперативното движение до 1944 година, така да създадем производствени мощности под управлението на местните общности. Да организираме, засилим и управляваме нашата местна икономика чрез комунални предприятия за благоустройство, услуги, производство и т.н. под пряк контрол на местните събрания, които да финансираме разпределяйки местните и национални бюджети. Също и да придобием поравна собствености право на глас над управлението на електроразпределителните дружества, ВиК операторите, общественият доставчик на природен газ и един мобилен оператор да станат собственост на българските граждани, като например ги изкупим обратно по цени от приватизацията.Share this:

Публикуване на коментар

 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates